Skip to main content

Պաշտոն՝ Ծրագրերի օգնական

Ժամկետը` ամբողջական դրույք

Աշխատանքի նկարագրություն՝

«Գիտական և նորարարական գործընլերությանն աջակցման կենտրոն» հիմնադրամը (ԳՆԳԱԿ) փնտրում է թիմի նոր անդամի՝ ով կօգնի խթանել հայաստանյան պոտենցիալ դիմորդների մասնակցությունը ԵՄ ֆինանսավորմամբ ծրագրերին։ Թիմի նոր անդամը պետք է աջակցի այդ դիմորդներին, ինչպես նաև ԳՆԳԱԿ հիմնադրամին նախագծերի պլանավորման, կազմման, ներկայացման և իրականացման գործընթացներում։

Աշխատանքային պարտականություններ՝

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Հասկանալ ԵՄ «Հորիզոն Եվրոպա» ծրագրի և այլ նմանօրինակ ծրագրերի բաց մրցույթների պայմաններըևպահանջները,
 • Խորհրդատվական աջակցություն տրամադրել պոտենցիալ շահառուներին ԵՄ «Հորիզոն Եվրոպա»-ին և այլ նմանօրինակ ծրագրերին դիմելու գործընթացում՝ հայտադիմումների կազմումից սկսած մինչև դրանց վերջնականացում, հաջողության դեպքում՝ նաև նախագծերի իրականացման ընթացքում,
 • Կապերի հաստատում ազգային և միջազգային հաստատությունների, գիտնականների, նորարարների, այլ շահագրգիռ կողմերի հետ, հայտադիմումների կազմման և նախագծերի իրականացման ընթացքում
 • Տեղեկատվության տարածում՝ ըստ շահառուների թիրախային խմբերի,
 • Շահառուների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում և հիմնապաշարի պահպանում,
 • Միջոցառումների մասնակցություն (առցանց և անցանց)

Լրացուցիչ պարտականություններ՝

 • Ստացվող հեռախոսազանգերի և էլ. նամակների պատասխանատու
 • Հաշվետվությունների կազմում
 • Հաղորդակցություն. Կայքի, սոցիալական ցանցի էջերի թարմացումների ապահովում
 • Աջակցություն հայաստանյան և միջազգային միջոցառումների կազմակերպման ընթացքում (առցանց և անցանց)
 • Գործընկերների այցի նպատակով անհրաժեշտ ճամփորդական պայմանավորվածությունների ձեռքբերում

Պահանջվող հմտություններ և փորձ՝

Կրթություն՝

Բակալավրի աստիճան, ցանկալի է հասարակական և հումանիտար ոլորտներում

Փորձ՝

Դրամաշնորհային ծրագրերի ոլորտում աշխատանքային փորձ կամ գիտելիքներ

Հայաստանի գիտանորարարական ոլորտի լավ իմացություն և տեղեկացվածություն

Փորձ միջազգային համագործակցության ոլորտում

Լեզուներ՝

Հայերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է

Համակարգչային հմտություններ

 • MS Office ծրագրային փաթեթի լավ իմացություն
 • WordPress 6.0, Adobe Photoshop ցանկալի է

Անձնային հատկանիշներ՝

 • Վերլուծական և հաղորդակցական գերազանց հմտություններ
 • Նոր գիտելիքներ և հմտություններ ձեռք բերելու միջոցով աճելու ցանկություն
 • Նպատակասլացություն, ուշադրություն դետալներին
 • Ճկունություն, թիմային ուղղվածությամբ աշխատանքային միջավայրում հարմարվելու կարողություն

Ուշադրություն՝ Հաստիքին կարող են դիմել Հայաստանի քաղաքացիները, ինչպես նաեւ ՀՀ-ում ապրել և աշխատելու իրավունք ունեցող անձիք։

Դիմելու ընթացակարգը՝

Հետաքրքրված անձիք կարող են ուղարկել ուղեկցող նամակ և ինքնակենսագրական (Curriculum vitae) անգլերեն լեզվով info@sipac.am էլ. հասցեին՝ նամակի վերնագրում նշելով «Ծրագրերի օգնական. անուն և ազգանուն» մինչև ս.թ. ապրիլի 5-ը:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն կարճ ցուցակում ընդգրկված թեկնածուները:

Leave a Reply