ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԵՄ ծրագրերի Ազգային կոնտակտային անձանց ցանց

2006 թվականից սկսած, ԳՆԳԱԿ հիմնադրամի թիմի անդամները հանդես են եկել որպես Եվրոպական Միության հետազոտությունների և նորարարության շրջանակային ծրագրերի ազգային կոնտակտային անձինք (կարճ՝ ԱԿԱ)։ ԳՆԳԱԿ-ը հանդիսանում է ԵՄ Հորիզոն Եվրոպա ծրագրի (2021-2027) ԱԿԱ ցանցի պաշտոնական համակարգողը Հայաստանում։

Այս առումով, ԳՆԳԱԿ-ը տրամադրում է խորհրդատվական աջակցություն, կազմակերպում է տեղեկատվական և վերապատրաստման միջոցառումներ գիտահետազոտական կենտրոնների, համալսարանների և այլ հետազոտական կազմակերպությունների համար՝ եվրոպական ծրագրերում վերջիններիս մասնակցությունը խթանելու նպատակով։

Խորհրդատվություն և աջակցություն

ԳՆԳԱԿ-ի կողմից տրամադրվող աջակցությունը ներառում է՝

  • Համապատասխան ազգային և/կամ միջազգային դրամաշնորհների բացահայտում;
  • Օժանդակություն նոր նախագծերի գաղափարների ձևավորման և համապատասխան դրամաշնորհային ծրագրեր գտնելու գործընթացում;
  • Աջակցություն արտասահմանյան գործընկերների փնտրման և առաջադրված պայմաններով կոնսորցիումների ձևավորման գործընթացում
  • Խորհրդատվություն դրամաշնորհների հայտադիմումների կառուցվածքի և տեխնիկական ու գիտական բովանդակության վերաբերյալ;
  • Օժանդակություն դրամաշնորհների բյուջեի նախանշման, հայտադիմումների ադմինիստրատիվ փաստաթղթերի լրացման և ներկայացման գործընթացում;
  • Աջակցություն հավանության արժանացած նախագծերի իրագործման ամբողջ գործընթացում՝ ներառյալ պայմանագրային բանակցությունների վարում, ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և արդյունքների օգտագործում

Տեղեկատվության տրամադրում և վերապատրաստում

ԳՆԳԱԿ-ը գրանցված օգտատերերին է տրամադրում տեղեկատվություն ազգային և միջազգային գիտահետազոտական և տեխնոլոգիական ծրագրերի և դրամաշնորհների վերաբերյալ, կազմակերպում է տեղեկատվական միջոցառումներ, սեմինարներ և վերապատրաստումներ։

Տեղեկատվական և վերապատրաստման միջոցառումների օրակարգը կարող է ձևավորվել շահառուների կարիքներին համապատասխան:

Տեխնոլոգիաների փոխանցում

ԳՆԳԱԿ-ը Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի անդամ է, և այս դերում հիմնադրամի նպատակն է դյուրինացնել տեխնոլոգիաների փոխանցումը ազգային և միջազգային մակարդակներում՝ հիմնվելով ընկերությունների, գիտահետազոտական կենտրոնների և այլ կազմակերպությունների կարիքներից։

Այս ծառայությունը մատուցվում է երեք մակարդակով՝

  1. Տեղեկատվության տրամադրում (օրինակ՝ ֆինանսավորման աղբյուրներ)
  2. Միջնորդություն (օրինակ՝ գործընկերության աջակցություն)
  3. Խորհրդատվական աջակցություն (օրինակ՝ տեխնոլոգիայի մարկետինգ, աուդիտ, և այլն) ։

Քաղաքականության ոլորտի հետազոտություններ և վերլուծություններ

ԳՆԳԱԿ-ի նպատակներից են նաև ազգային և միջազգային կազմակերպությունների համար գիտանորարարական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության ոլորտներում ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների իրականացումը, ինչպես նաև գիտահետազոտական էկոհամակարգի և գիտության միջազգայնացման հնարավոր բարելավման ուղղությամբ առաջարկների մշակումը: