ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ԱՆՁԱՆՑ ՑԱՆՑ

ՀԵ Ազգային կոնտակտային անձանց ցանց

Ազգային կոնտակտային անձանց (կարճ՝ ԱԿԱ) ցանցի հիմնական գործունեությունն ուղղված է Հորիզոն Եվրոպայի մանրամասների վերաբերյալ հետաքրքրված կողմերին անհրաժեշտ տեղեկատվություն և օգնություն տրամադրելուն։ ԱԿԱ ցանցեր գործում են ԵՄ անդամ և ՀԵ ծրագրին ասոցացված բոլոր երկրներում:

ԱԿԱ ծառայություններ

ԱԿԱ-ների հիմնական ծառայությունները ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալով.

• Տեղեկատվության տարածում և իրազեկման մակարդակի բարձրացում

• Ուղղորդում համապատասխան թեմայի և մրցույթի ընտրության գործընթացում

• Աջակցություն դիմումների կազմման և ներկայացման գործընթացում

• Տեղեկատվական օրերի և վերապատրաստումների կազմակերպում

• Դիմումների վերստուգում և վերջնականացման աջակցություն

Հայաստանյան ԱԿԱ ցանց

Ազգային ԱԿԱ ցանցի համակարգող
Իրավական և ֆինանսական հարցեր

Տիգրան Արզումանյան

Գիտական և նորարարական գործընկերությանն աջակցման կենտրոն

tarznip@sci.am

Եվրոպական հետազոտական խորհուրդ (ERC)

Պայծառ Մանթաշյան

ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ
paytsar.mantashyan@gmail.com

Մարի Սկլոդովսկա-Կյուրիի գործողություններ(MSCA)

Անահիտ Խաչիկյան
Օֆելյա Զաքարյան

Գիտական և նորարարական գործընկերությանն աջակցման կենտրոն

anip@sci.am

Գիտության կոմիտե

o.zakaryan@hesc.am

Հետազոտական ենթակառուցվածքներ

Հրաչյա Ասցատրյան
Աննա Մկրտչյան
Անի Միքայելյան

ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման խնդիրների ինստիտուտ
hrach@sci.am
Երևանի պետական համալսարան
anna_mkrtchyan@ysu.am
Քենդլ սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ
animikayelyanm@gmail.com

Առողջապահություն և այլ հարակից առաքելություններ

Սեյրան Քոչարյան
Անահիտ Խաչիկյան

Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարան
seyran.kocharyan@gmail.com
Գիտական և նորարարական գործընկերությանն աջակցման կենտրոն
anip@sci.am

Մշակույթ, ստեղծարարություն և ներառական հասարակություն

Գոռ Մարգարյան
Տիգրան Արզումանյան

ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
margaryangor17@aspu.am
Գիտական և նորարարական գործընկերությանն աջակցման կենտրոն
tarznip@sci.am

Քաղաքացիական անվտանգությունը հանուն հասարակության 

Սոնա Խաչատրյան

Գիտական և նորարարական գործընկերությանն աջակցման կենտրոն
sona.kct@gmail.com

Թվայնացում, արդյունաբերություն և տիեզերք

Հրանտ Խաչատրյան
Սոնա Խաչատրյան

YerevaNN գիտակրթական հիմնադրամ
hrant@yerevann.com
Գիտական և նորարարական գործընկերությանն աջակցման կենտրոն
sona.kct@gmail.com

Կլիմա, էներգետիկա և տրանսպորտ

Սոնա Խաչատրյան

Գիտական և նորարարական գործընկերությանն աջակցման կենտրոն
sona.kct@gmail.com

Պարեն, կենսատնտեսություն, բնական ռեսուրսներ, գյուղատնտեսություն և շրջակա միջավայր

Անահիտ Խաչիկյան
Դավիթ Պիպոյան
Ալլա Ալեքսանյան
Վարդան Ասատրյան

Գիտական և նորարարական գործընկերությանն աջակցման կենտրոն
anip@sci.am
ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն
dpipoyan@yahoo.com
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
alla.alexanyan@gmail.com
ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական
vardanasatryan@yahoo.com

Եվրոպական նորարարության խորհուրդ (EIC) և Եվրոպական նորարարության էկոհամակարգեր (EIE)

Անահիտ Խաչիկյան
Անի Խանդամիրյան
Սոնա Խաչատրյան

Գիտական և նորարարական գործընկերությանն աջակցման կենտրոն
anip@sci.am
Ներդրումների աջակցության կենտրոն
ani.khandamiryan@isc.am
Գիտական և նորարարական գործընկերությանն աջակցման կենտրոն
sona.kct@gmail.com

Մասնակցության ընդլայնում և Եվրոպական հետազոտական տարածքի (ERA) հզորացում (ներառյալ գենդերային հավասարության, բաց հասանելիության և բաց գիտության, հետազոտությունների և նորարարությունների ամբողջականության և էթիկայի համար նախատեսված ֆինանսավորման հնարավորությունները)

Տիգրան Արզումանյան

Գիտական և նորարարական գործընկերությանն աջակցման կենտրոն
tarznip@sci.am

Համատեղ հետազոտական կենտրոն (JRC)

Անահիտ Հովհաննիսյան
Մարիանա Սարգսյան

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
hovhannisyananahit19@gmail.com
Գիտության կոմիտե
m.sargsyan@scs.am

Նորարարության և տեխնոլոգիաների եվրոպական ինստիտուտ (EIT)

Համլետ Մկրտչյան
Արևիկ Խնկոյան
Սոնա Խաչատրյան

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն
hamlet.mkrtchyan21@gmail.com
Գիտության կոմիտե
arevikh@sci.am
Գիտական և նորարարական գործընկերությանն աջակցման կենտրոն
sona.kct@gmail.com