Skip to main content

COST Action CA21104 «Համաեվրոպական ցանց հանուն կայուն հիդրոէներգետիկայի – PEN@Hydropower»-ը կազմակերպում է կայուն հիդրոէներգետիկային նվիրված 1-ին վերապատրաստման դպրոցը (TS1) ասպիրանտների և երիտասարդ հետազոտողների (մինչև 40 տարեկան) համար 2023 թվականի մայիսի 9-12-ը, Ռումինիայի Տիմիսոարա քաղաքում։

Հիդրոէներգետիկայի ոլորտում գիտելիքների խորացմանը և թիմային աշխատանքի խթանմանն ուղղված այս միջոցառումը առաջնահերթություն է տալիս Արևելյան Եվրոպայի երկրներից մասնակիցների ներգրավմանը, այդ թվում՝ Հայաստանից մասնակիցներին, ուստի խիստ խրախուսելի է Հայաստանի երիտասարդ հետազոտողների ակտիվ մասնակցությունը:

Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետն է 2023 թվականի մարտի 29-ը:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս կից ուղեցույցը:

Ավելին COST Action-ի մասին՝ https://www.pen-hydropower.eu/
Դիմումի հղում՝ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln8jxAMbfuwH82tKN0UTSiPT2xQzFm2sqEo7vWr2_zrV3gg/viewform
Թիրախային ոլորտներ՝Կայուն հիդրոէներգետիկա, այդ թվում՝ բնապահպանական խնդիրներ, ջրային ռեսուրսների կառավարում, ձկների միգրացիա, տեխնիկական և գործառնական խնդիրներ և այլն:

Leave a Reply