Skip to main content

2023 թ. մարտի 7-8-ը ԳՆԳԱԿ-ի թիմը մասնակցեց ԵՄ «Հորիզոն Եվրոպա» ERA Talent նախագծի մեկնարկային հանդիպմանը: Նախագիծը նպատակ ունի բարելավել և ընդլայնել EURAXESS ցանցի կողմից առաջարկվող ծառայությունները՝ աջակցելու ակադեմիական և արդյունաբերական ոլորտներում գիտնականների կարիերայի զարգացմանը:

APRE-ի կողմից (Եվրոպական հետազոտությունների խթանման գործակալություն) ERA Talent նախագծի կոնսորցիումը միավորում է 34 EURAXESS ազգային կազմակերպություններ, ներառյալ ԳՆԳԱԿ-ը, նպատակ ունենալով ընդլայնել EURAXESS ցանցը և աջակցել գիտնականներին նրանց  շարժունության, ոլորտային  և առարկայական խնդիրների հարցերում։

Leave a Reply