Skip to main content

Գիտական և նորարարական գործընկերությանն աջակցման կենտրոնը (ԳՆԳԱԿ) հայտարարում է ճանապարհորդական դրամաշնորհներ՝ աջակցելու ՀՀ գիտնականներին մասնակցել  Հորիզոն Եվրոպա (ՀԵ) ծրագրի թեմատիկ կլաստերների մրցույթներին նվիրված բրոքերային միջոցառումներին, որն իրականացվում է ԵՀ-ի կողմից ֆինանսավորվող NCP_WIDERA.NET նախագծի շրջանակներում: Դրամաշնորհների տրամադրման նպատակն է խթանել Հայաստանի դիմորդների մասնացությունը ՀԵ ծրագրի թեմատիկ կլաստերների մրցույթների գիտահետազոտական նախագծերին:

Մասնակցության պայմաններ

Մասնակցության համար պետք է համապատասխանել հետևյալ պահանջներին՝ 

  • լինեն գիտահետազոտական ինստիտուտի, համալսարանի, ՓՄՁ-ի, ՀԿ-ի կամ Հայաստանում գրանցված, և գիտահետազոտական և/կամ նորարարական գործունեությամբ զբաղվող այլ կազմակերպության աշխատակից,
  • ունենալ գիտական աստիճան և/կամ առնվազն երեք տարվա գիտահետազոտական գործունեության փորձ,
  • ունենալ անգլերենի իմացություն։

Առաջնահերթություն կտրվի՝

  • նախագծերի հավանական համակարգողներին,
  • աշխատանքային փաթեթների հավանական ղեկավարներին կամ նախագծերում ներդրում ունեցողներին,
  • նրանց, ովքեր պատրաստվում են ներկայացնել նախագծերի գաղափարներ և/կամ հանդես գալ բանավոր զեկույցներով,
  • նախկինում միջազգային համագործակցության փորձ ունեցող թեկնածուներին:

Ֆինանսավորում

Տրամադրվում է 1000 եվրոն չգերազանցող ճանապարհորդական դրամաշնորհ մեկ ճանապարհորդության համար (50% նախնական ֆինանսավորում + այլ ճանապարհորդական ծախսերի փոխհատուցում՝ փաստացի ծախսերի հիման վրա): 

Փոխհատուցում ստանալու համար թեկնածուն վերադարձից հետո 10 (տաս) օրվա ընթացքում պետք է ներկայացնի փոխհատուցման հայտ՝ կցված համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթերով, ներառյալ լրացված հաշվետվության ձևը և բոլոր համապատասխան օժանդակ ֆինանսական փաստաթղթերը (տոմս, կեցության/վիզայի ծախսեր և այլն):

Պահանջվող փաստաթղթեր

  • լրացված հայտադիմումի օրինակ,
  • կարճ ինքնակենսագրական (CV),
  • հրավեր/գրանցման հաստատում/միջոցառման օրակարգ։

Նշում. Հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել  բրոքերային միջոցառումից առնվազն 25 օր առաջ՝ կազմակերպչական հարցերը ժամանակին կարգավորելու նպատակով:

Բոլոր թեկնածուները կտեղեկացվեն դիմումը բավարարելու կամ մերժելու որոշման մասին: Դրամաշնորհառուների ընտրությունը կիրականացվի գենդերային հավասարության սկզբունքով։

Դիմումի փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն՝ info@sipac.am և tigran.arzumanyan@sipac.am էլ. հասցեներին։

Վերջնաժամկետ

Մրցույթը բաց է հրապարակման օրվանից մինչև հատկացված բյուջեի սպառումը, որի մասին կկատարվի լրացուցիչ հայտարարություն։

Առաջիկա բրոքերային միջոցառումների ցանկ

Դիմորդները կարող են դիմել նաև Հորիզոն Եվրոպա ծրագրի այլ բրոքերային միջոցառումներին մասնակցելու համար, որոնք ներառված չեն տվյալ ցանկում։ 

Leave a Reply